Görme Engelliler

BAŞARIYI ARTTIRMA SINAV PROGRAMI

BAŞARIYI ARTTIRMA SINAV PROGRAMI 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM BAŞARIYI ARTTIRMA SINAV PROGRAMI
               
ZAMAN   1.DERS 2. DERS 3.DERS 4. DERS 5.DERS  
16.01.2017 PAZARTESİ 9. SINIF
BİYOLOJİ
9. SINIF
COĞRAFYA
9. SINIF
TARİH
9. SINIF
TÜRK EDEBİYATI
9. SINIF
ARAPÇA
 
17.01.2017 SALI 9.SINIF KİMYA 9.SINIF
MATEMATİK
9. SINIF
FİZİK
9. SINIF
YABANCI DİL
9. SINIF
KUR´AN-I KERİM
 
               
               
MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ        
MADDE 47 (3) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır.
Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır.
Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
               
               
               
               
               
          VEDAT KARSLI    
          Okul Müdürü